Liên chi hội khoa Công nghệ May Thời Trang tổ chức buổi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI

42
0

 Vào 18h00 ngày 20/04/2021 sau khi các đồng chí là Liên chi hội trưởng, Liên chi hội phó học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI. Dựa vào chỉ đạo của Hội sinh viên trường Liên chi hội khoa Công nghệ May – Thời Trang đã thực hiện mở hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI vào ngày 23/4/2020 tại Liên Chi Hội Sinh viên Khoa với sự tập hợp được đông đảo các đồng chí là UV BTK Liên Chi Hội, UV BCH Liên Chi Hội, chi hội trưởng các chi Hội trong Khoa tham gia. Liên Chi Hội khoa đã tổ chức thành công buổi Hội nghị nhằm truyền đạt đến các đồng chí tham dự về các nội dung trọng tâm của Nghị quyết:

 Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 – 2023 họ là ai? Và Công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố chúng ta sẽ làm gì? Đã giới thiệu được cho các bạn sinh viên biết về 430.000+ bộ phận thanh niên ưu tú có vai trò quan trọng đến sự phát triển của công tác Hội trong thời gian sắp tới và cũng đã làm rõ được về thời cơ thách thức của các hoạt động được diễn ra trong tình hình dịch bệnh hiện nay, hiểu rõ được đặc điểm của sinh viên hệ Z giữ vai trò quan trọng của lịch sử phát triển về các tiềm lực Kinh tế – Chính trị – Văn hoá – Xã hội, đồng thời cũng là các lực lượng trẻ có tuổi đời nằm trong khoảng 1999 – 2005 là những thành phần đóng góp tiếng nói cho những phong trào của Hội sinh viên ngày càng phát triển và đi lên, kèm theo đó sinh viên thành phố Bác ở thế hệ Z ngày càng có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị khác có tin thần tự nguyện đứng vào hàng ngũ Đảng ngày càng cao, góp phần xây dựng một thành phố giàu mạnh nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung, kèm theo đó đa số các hoạt động được diễn ra tại trường tạo sân chơi chung cho nhiều bạn sinh viên và cũng nhờ tạo đó tạo tiền đề giao lưu học hỏi học tập tốt nhằm phát triển về lập nghiệp, khởi nghiệp được các bạn sinh viên càng quan tâm.  Nhưng theo đó vẫn còn có một số mặt hạn chế các bạn sinh viên cần lưu ý, tránh các tình trạng thực dụng, tệ nạn xã hội, thiếu ý chí, tôn thờ vật chất, vô cảm,… Nếu tránh được những vấn đề nêu trên dự báo sinh viên sẽ là những nồng cốt đóng góp vào các ngành nghề trong xã hội, đóng góp tiếng nói ý tưởng của mình vào các chính sách quan trọng của thành phố và đất nước, nhưng nếu không nhận được sự quan tâm sâu sát sinh viên cũng lại là những thành phần dễ bị các đối tượng thù địch tấn công tiêm nhiễm các tư tưởng chống đối Đảng và nhà nước, gây rối trật tự an ninh xã hội. Trong những hoạt động sắp tới của Hội sinh viên sẽ là tiếp tục phát triển phong trào “Sinh viên 5 tốt” các cấp từ cấp trường đến cấp trung ương, quan tâm tổ chức các chương trình quan tâm đến hoạt động đời sống của sinh viên, để rút ra những giải pháp giải quyết thắc mắc của toàn thể các bạn sinh viên cả nước nói chung và thành phố nói riêng. Tiếp tục vun đắp lý tưởng rèn luyện đạo đức cho các bạn sinh viên trên địa bàn thành phố Bác, giúp các bạn sinh viên hiểu thế nào là khởi nghiệp, khởi nghiệp như thế nào sẽ là đúng đắn, tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu với các trường bạn các cụm hoạt động của Hội sinh viên thành phố để phá bỏ rào cản của sinh viên trong thành phố.

Đồng chí Kim Thị Bé Hai – Liên Chi Hội trưởng Liên Chi Hội sinh viên Khoa Công nghệ May Thời Trang đang triển khai nghị quyết.

 Các bạn Chi Hội Trưởng và Ban Thư Ký  đang tập trung nghiên cứu Nghị Quyết

Cuối cùng tại buổi triển khai đến các bạn sinh viên trong chi Hội trực thuộc, Liên Chi Hội khoa đã nêu lên được khẩu hiệu hoạt động của Hội sinh viên Thành phố đến các đồng chí là Chi hội trưởng các Chi Hội với phương châm “Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh Bản lĩnh – Sáng tạo – Khát vọng – Hội nhập – Phát triển” và Liên Chi Hội khoa tiếp tục chỉ đạo các đồng chí Chi hội trưởng tiếp tục tuyên truyền nghị quyết này đến gần hơn đến các bạn sinh viên, Hội viên trong khoa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.