HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRIỂN KHAI MÔ HÌNH “CHÚNG TÔI LÀ SINH VIÊN 5 TỐT” ĐẾN TOÀN ĐƠN VỊ

44
0

Đầu tháng 7/2021, Hội Sinh viên trường đã phân công Ban Học tập và phát triển Sinh viên 5 tốt của Hội Sinh viên trường phụ trách triển khai đến các đơn vị về việc xây dựng nhóm Sinh viên 5 tốt trong năm học 2021 – 2022 triển khai đến các đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên trường. Thông qua buổi sinh hoạt, Hội Sinh viên trường triển khai đến các bạn về vai trò và trách nhiệm của Sinh viên 5 tốt Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh như:

  • Các bạn đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh chính là ngọn lửa lan tỏa và thắp sáng phong trào Sinh viên 5 tốt của trường. Các bạn sẽ là người chủ động chia sẻ và giới thiệu về danh hiệu cho các bạn sinh viên tại đơn vị
    • Là danh hiệu Sinh viên 5 tốt, các bạn cần phải không ngừng học tập phấn đấu và thể hiện xứng đáng với danh hiệu của mình.
    • Trong đó, Ban Học tập và Phát triển Sinh viên 5 tốt cũng nhấn mạnh về trách nhiệm của các bạn trong việc định hướng và hỗ trợ ít nhất 1 bạn sinh viên đạt được danh hiệu Sinh viên 5 tốt trong năm học tiếp theo.
    • Các bạn Sinh viên 5 tốt phải tham gia tất cả các hoạt động do Ban Học tập và Phát triển Sinh viên 5 tốt của Hội Sinh viên trường phát động
  • Qua Hoạt động hy vọng sẽ thúc đẩy công tác truyền thông về danh hiệu Sinh viên 5 tốt để từ đó lan tỏa nhiều hơn đến các bạn sinh viên của các cơ sở. Đẩy mạnh công tác thăm dò, phát hiện các bạn sinh viên tiềm năng và tạo cơ hội cho các bạn sinh viên tiềm năng bồi dưỡng thêm để giúp các bạn có thể đạt được danh hiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.