Kiểm tra chuyên đề: “Công tác triển khai thực hiện chủ đề năm học “Đồng hành với sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp” – Liên chi hội khoa Luật

64
0

Nhằm Thực hiện kiểm tra chuyên đề: “Công tác triển khai thực hiện chủ đề năm học “Đồng hành với sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp” đối với cơ sở Hội. Chú trọng tổ chức các hoạt động trang bị kiến thức, kỹ năng tạo môi trường để hội viên, sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp; huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ, đồng hành với sinh viên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; tư vấn hỗ trợ sinh viên về học tập, sinh hoạt.”
Vào ngày 11/10/2020, Tại phòng họp E2.03 Ban kiểm tra Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM thực hiện kiểm tra Liên chi hội Sinh viên Khoa Luật.

Không có mô tả.

Tại buổi họp, Ban chấp hành Liên chi Hội sinh viên khoa Luật đã trình bày các phương hướng cũng như các hoạt động đã và đang thực hiện tại đơn vị để tạo điều kiện Đồng hành với sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp. Theo số liệu báo cáo hiện tại có 2 nhóm Sinh viên đang được Liên chi hội khoa đồng hành hỗ trợ trong công tác vận động, truyền thông với Dự án Kinh doanh Cà phê Trải nghiệm của sinh viên Nguyễn Thành Huy, lớp DHLKT14A, Khoa Luật, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh dự thi Cuộc thi Khởi nghiệp SV_STARTUP 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, trong khuôn khổ Đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ về Hỗ trợ Học sinh – Sinh viên khởi nghiệp tới năm 2025.

Không có mô tả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.