Các đối tượng được miễn giảm vé xe buýt tại Thành phố Hồ Chí Minh

47
0

Người khuyết tật; trẻ em cao từ 1,3 m trở xuống; thương binh, bệnh binh; người cao tuổi (từ 70 tuổi trở lên) là các đối tượng được miễn vé xe buýt.

Ông Phạm Vương Bảo, Trưởng phòng Quản lý dịch vụ giao thông công cộng, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (QLGTCC) TP.HCM, thông tin:

Theo Điều 22 Quyết định 20/2014 của UBND TP.HCM, đối tượng được miễn vé xe buýt bao gồm: Trẻ em cao dưới 1,3 m; người khuyết tật, thương binh, bệnh binh (được cấp thẻ đi xe buýt miễn phí theo danh sách của Sở LĐTB-XH xác nhận); người cao tuổi.

Năm 2017, UBND TP.HCM đã Công văn số 6926 về việc miễn phí cho người cao tuổi khi tham sử dụng xe buýt đối với các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, người từ70 tuổi trở lên được miễn vé xe buýt.

Như vây, hiện tại các đối tượng được miễn vé xe buýt gồm:

– Trẻ em cao từ 1,3 trở xuống;

– Người khuyết tật;

– Thương binh, bệnh binh và người được hưởng chính sách như thương binh;

– Người cao tuổi (từ đủ 70 tuổi trở lên).

Các đối tượng được miễn vé khi sử dụng xe buýt phải xuất trình giấy tờ sau:

– Người khuyết tật phải xuất trình thẻ đi xe buýt miễn phí do Trung tâm QLGTCC cấp.

– Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh khi đi xe buýt có thể xuất trình một trong các loại giấy tờ sau:

+ Thẻ thương binh, bệnh binh;

+ Giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;

+ Thẻ đi xe buýt miễn phí do Trung tâm QLGTCC cấp.

– Người cao tuổi từ đủ 70 tuổi trở lên khi đi xe buýt có thể xuất trình một trong các giấy tờ như:

+ Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân;

+ Thẻ hội viên Hội Người cao tuổi theo đúng độ tuổi quy định;

+ Các giấy tờ có ảnh và chứng minh theo đúng độ tuổi quy định;

+ Thẻ đi xe buýt miễn phí do trung tâm cấp.

Đối với thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh và người cao tuổi khi đi xe buýt có thể xuất trình một trong các giấy tờ nêu trên để được miễn vé, không bắt buộc phải làm thẻ đi xe buýt miễn phí do Trung tâm QLGTCC cấp.

Trường hợp các đối tượng hành khách nêu trên có nhu cầu làm thẻ đi xe buýt miễn phí, Trung tâm QLGTCC vẫn tiếp nhận hồ sơ và cấp theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.