Toàn văn phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Hồng – UV BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)

57
0

Thưa quý vị đại biểu, khách quý,

Thưa các đồng chí cán bộ, đoàn viên, thanh niên thân mến,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) do Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trọng thể tổ chức. Lễ kỷ niệm quan trọng này cũng diễn ra đúng vào thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa thành công rất tốt đẹp; cả nước đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào ngày 23/5 sắp tới. Vì vậy, Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lại càng có thêm ý nghĩa.

Trước hết, tôi xin được thay mặt cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới quý vị đại biểu, khách quý, các đồng chí cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, đoàn viên, hội viên, thanh niên của Trường Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh lời chào thân ái, lời động viên thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí và các đoàn viên, thanh niên,

Có thể khẳng định, đoàn viên, thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc, là rường cột của quốc gia. Thanh niên có mạnh thì dân tộc mới mạnh; trong sức mạnh của dân tộc có sức mạnh của thanh niên. Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, thanh niên luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, bất khuất của dân tộc, hăng hái đi tiên phong trên mọi lĩnh vực, có nhiều cống hiến to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ đấu tranh cách mạng, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã luôn kiên định bản lĩnh chính trị, giữ vững vai trò là đội quân xung kích cách mạng, luôn dấn thân vào những nơi gian khổ, dám đón lấy những nhiệm vụ khó khăn và sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, cùng với cả dân tộc làm nên những chiến thắng lịch sử, giành trọn vẹn độc lập và thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, thanh niên đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của các thế hệ cha anh, bắt nhịp nhanh với điều kiện mới, có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, xung kích, sáng tạo, sẵn sàng có mặt ở mọi nơi khó khăn, gian khổ và sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ mới. Các phong trào thanh niên đã được từng bước cụ thể hoá, ngày càng đi sâu, lan toả vào đời sống của đoàn viên, thanh niên, được xã hội ghi nhận và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vừa chăm lo nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo đoàn viên, thanh niên, vừa phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và các chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội.

Thông qua các hoạt động thực tiễn, Đoàn Trường Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên; chăm sóc, giáo dục thanh niên và đã gặt hái được nhiều thành công rực rỡ. Đoàn Trường Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đã có hàng nghìn thanh niên tiên tiến được đứng vào hàng ngũ của Đoàn và hàng trăm đoàn viên thanh niên ưu tú được kết nạp vào Đảng khi đang học tập tại Trường Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Đội ngũ cán bộ Đoàn của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng trưởng thành và xứng đáng trở thành nguồn cán bộ trẻ dồi dào trong tương lai.

Thưa các đồng chí và các đoàn viên, thanh niên,

Trong những năm đến, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước, cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên với tư cách là lực lượng xã hội đông đảo, trẻ tuổi, giàu tiềm năng. Điều đó đòi hỏi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải tiếp tục đổi mới hơn nữa, nâng cao hơn nữa chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả phong trào hành động cách mạng, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Để làm được điều đó, tôi mong BCH Đoàn Trường Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và các bạn đoàn viên, thanh niên chú trọng một số vấn đề cụ thể sau:

Một là, cần khẩn trương triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành những chủ trương công tác lớn của Đoàn, coi đây là kim chỉ nam để triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi;

Hai là, Đoàn Trường Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cần tăng cường giáo dục cho sinh viên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước và nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục kiên trì, coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn; sáng tạo và thực chất trong việc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Ba là, cần chú ý xây dựng môi trường, điều kiện học tập, rèn luyện, lao động, giải trí để thanh niên phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà cả về thể lực, trí tuệ và tâm hồn; có tình yêu lớn và trách nhiệm cao đối với gia đình, quê hương và đất nước. Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát huy vai trò quan trọng trong phát triển bền vững đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên cần tiếp tục nêu cao tinh thần tình nguyện, chia sẻ cùng cộng đồng, chăm lo cho thiếu nhi; xung phong đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đến với những người nghèo, người yếu thế…

Bốn là, cần chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự trở thành đội quân xung kích của cách mạng, lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ, đội dự bị tin cậy của Đảng. Đoàn TNCS HCM phải tạo được môi trường bình đẳng, trong sáng, nghĩa tình để cán bộ, đoàn viên, thanh niên rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, chuyên môn, nghiệp vụ, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng.

Cuối cùng, xin chúc toàn thể quý vị đại biểu, khách quý, các đồng chí và các bạn sức khoẻ, hạnh phúc, thành công!

Xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.