Gần 170 triệu đồng học bổng cho sinh viên người dân tộc thiểu số tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

42
0

Ngày 10/6/2021, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã trao gần 170 triệu đồng cho sinh viên người dân tộc thiểu số đang học tập tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh học kỳ 1 (2020 – 2021)

Theo Hướng dẫn số 01/HD-ĐHCN ngày 24/8/2020 của trường về thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020 – 2021. Theo đó, qua các kênh của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường, Phòng Công tác sinh viên rà soát và thực hiện trao học bổng cho 38 sinh viên dân tộc thiểu số, mỗi sinh viên nhận 4.470.000đ/học kỳ/sinh viên (danh sách kèm theo).

Ngoài ra, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tập tại trường Đại học Công nghiệp Thành phố sẽ được ưu tiên đăng ký ở tại Ký túc xá của trường, được hỗ trợ tư vấn tâm lý, các vấn đề học tập bởi Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên cũng như tham gia các hoạt động rèn luyện do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường tổ chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.